Ambulancia

Naša zubná ambulancia poskytuje všestrannú stomatologickú starostlivosť. Pri ošetrení sa primárne sústredíme na individuálny prístup, zohľadňujeme potreby každého pacienta a snažíme sa zubné ošetrenie prispôsobiť jeho požiadavkám. Informujeme pacienta o rôznych možnostiach ošetrenia daného problému.

RAH MUDr. Jaroslava Polerecká

Veľké Uherce 390

+421 038/7486213

mudrpolerecka@gmail.com