Služby RTG


3D - RTG

cena: 85 euro

Panaromatický snímok

cena: 15 euro

Intraoralny (BTW)

cena: 7 - 13 euro

Vytvorenie rezervácie RTG

 1. pre vytvorenie rezervácie kliknite na odkaz:
 2. www.supersaas.sk/schedule/3drtgpartizanske/Objednavka_na_RTG
 3. Vyplníte Vaše meno, čas a deň na ktorý chcete vytvoriť rezerváciu.
 4. Rezervácia je možná každých 10 minút.
 5. Nezabudnite zadať druh RTG vyšetrenia: RTG, OPG (Panaromatický snímok), Intraorálny (BTW), CT ( 3D)    
 6. V utorok a streda možnosť objednania od 17:00 - 18:00 LEN na CT ( 3D) - RTG*

* CT - trojrozmerný obraz vyšetrovanej oblasti pri nasledujúcom ošetrení: ( zavádzanie implantátov, endodoncia, trhanie zubov múdrosti, odhlaenie zápalových procesov, podozrivých útvarov )


Ordinačné hodiny

                                                            Pondelok:        15:00 - 17:00

                                                            Utorok:             15:00 - 17:00     17:00 - 18:00 CT ( 3D)

                                                            Streda:              15:00 - 17:00     17:00 - 18:00 CT ( 3D)

                                                            Štvrtok:              15:00 - 17:00    

                                                            Piatok:                         -

Povolenie na uvedenie pracoviska do prevádzky č.OOZPŽ/906/2016 zo dňa 14.3.2016, vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky.
V zmysle ustanovení nariadenia vlády č.340/2006 Z.z. o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia je nutné pred RTG vyšetrením priniesť žiadanku podpísanú odosielajúcim lekárom.

Pracovisko nemá zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovnou.

RTG - Partizanske

RAH MUDr. Jaroslava Polerecká

Februarová 640/6, Partizánske 

rtg3dpe@gmail.com

Prístrojové vybavenie

Detailné snímky

Patentovaný 3D rekonštrukčný algoritmus od spoločnosti Planmeca transformuje originálne 2D naskenované snímky do vysoko kvalitného 3D zobrazenia. Algoritmus spracováva vysoko kontrastné objekty, akými sú napr. implantáty a amalgámové výplne a vytvárajú tak neskreslené štúdie. Zrekonštruovaný objemový snímok sa skladá z miliónov voxelov. Tieto voxely sú izotropné, čo umožňuje presné meranie 1:1. Malý rozmer voxelov vytvára detailné snímky s vysokým rozlíšením bez artefaktov.

SmartPan

Unikátny zobrazovací systém SmartPan používa multifokálnu technológiu pre 2D panoramatické snímkovanie. Technológia SmartPan umožňuje po expozícii zvoliť optimálnu panoramatickú vrstvu. Pri 2D SmartPan snímkovaní sa používa rovnaký senzor ako pri 3D.

Neprekonateľné sním kovacie programy

Planmeca ProMax 3D vyhovuje veľkému množstvu diagnostických požiadaviek v: impantológii, endodoncii, periodoncii, ortodoncii a taktiež zubnej a čeľustnej chirurgii a TMJ analýze. Vytvára celé anatomické štruktúry, uhly a jasne viditeľné ciele a produkuje objemové štúdie hornej a dolnej čeľuste s veľkým rozlíšením, plne zobrazuje všetky typy ortodontických vadných okluzií a vytvárajú presné TMJ štúdie.

Planmeca ProMax 3D Classic

optimálny pre väčšinu diagnostických potrieb

Planmeca ProMax 3D Classic pokrýva celú oblasť chrupu a vytvára tak čisté snímky hornej aj dolnej čeľuste. Je to skutočný all-in-one prístroj poskytující digitálne panoramatické, cefalometrické a 3D snímkovanie a taktiež dokonalé nástroje zobrazovacieho software. Planmeca ProMax 3D Classic je CBVT (Cone Beam Volume Tomography) prístroj produkujúci čisté snímky so zníženou dávkou žiarenia. Je založený na platforme Planmeca ProMax využívajúci SCARA technológiu.

Všestranná 3D diagnostika

Prístrojom Planmeca ProMax 3D Classic je možné zvoliť objemovú veľkosť štúdie potrebnej na určenie diagnózy bez nadmerného ožarovania miest mimo oblasť záujmu. Snímok veľkosti Ø80 x 80 mm je optimálny pre väčšinu diagnostických aplikácií, ktoré vyžadujú celú oblasť zubov, hornej a dolnej čeľuste v rovnakej štúdii. Snímok o objeme Ø80 x 50 mm možno použiť pre jednotlivé pohľady na hornej alebo dolnej čeľusti a malý objem Ø34 x 42 mm je vhodný pre oblasť molárov alebo pre plánovanie extrakcie 3. molára. Základné objemy sa môžu spájať dohromady a vytvárať väčšie snímky anatómie pacienta.

Malá radiačná zátaž

Planmeca ProMax 3D s používa Cone Beam Volumetric Tomography (CBVT) technológiu. Je ideálna pre snímkovanie maxillofaciálnych komplexov. Používa röntgenový zväzok v tvare pyramídy, ktorý skenuje zvolenú cieľovú oblasť v jedinom polkruhovom snímaní. To je opakom CT prístroja, ktorý skenuje axiálne vrstvy vo viacnásobnom kruhovom snímaní. Behom snímkovania je každý snímok vytvorený použitím krátkeho röntgenového pulzu, oproti kontinuálnemu žiareniu pri CT. Celkový čas skenovania je 18 sekúnd pre jeden objem, ale efektívny expozičný čas je iba 3 sekundy.PLANMECA ProX

maximalizuje diagnostickú hodnotu

Nový intraorálny rentgen Planmeca ProXTM poskytuje kvalitné snímky s vysokým rozlíšením. Vďaka praktickému dizajnu a pokrokovej technológii je tento rentgenový prístroj tou najlepšou voľbou pre intraorálne snímkovanie. Voľne meniteľné expozičné parametre (kV, mA, expozičný čas) zvyšujú diagnostickú hodnotu. Dopredu naprogramované nastavenie zjednodušuje a urýchľuje proces snímkovania. Nesymetrický tvar rentgenovej hlavice umožňuje výnimočne jednoduché a presné zameranie.

Účinný priebeh práce

Planmeca ProXTM umožňuje intraorálne snímkovanieí technikami s krátkým aj dlhým tubusom. Naviac je možné použít pravoúhlý kolimátor pre maximálnu radiačnú ochranu. Stabilné rameno rentgenového prístroja poskytuje presné polohovanie rentgenovej hlavice bez otrasu. Vďaka rozmanitým možnostiam montáže prístroja je jeho dosah dostatočný pre rôzne praxe.

Rýchle nastavenie expozičných parametrov

Planmeca ProXTM má 66 predprogramovaných nastavení pre rôzne kombinácie expozičných parametrov. Hodnoty sa automaticky nastavia podľa zvolenej snímkovanej oblasti a diagnostických potrieb. Prípadne je možné expozičné parametre nastavovať aj manuálne. Jednoduchá voľba typu receptora nastaví preprogramované hodnoty na film, pamäťovú foliu alebo digitálny senzor, čo umožňuje rychly prechod na novú snímkovaciu technológiu bez nutnosti programovania.

Kombinácia s digitálnym senzorom alebo skenerom

Najlepšie výsledky sú dosiahnuté, keď sa prístroj používá společne s digitálnym systémom Planmeca ProSensoralebo Planmeca ProScanner. Po expozícii je snímok dostupný počas niekoľko sekúnd, čas potrebný na intraorálne vyšetrenie sa tak skracuje v porovnaní s používaním tradičního filmu.

Vysoko kvalitný intraorálny rentgen

 • optimálne snímky pre všetky diagnostické potreby
 • rýchle a jednoduché použitie
 • veľkosť ohniska 0,4mm
 • jednoduchá integrácia so systémom Planmeca ProScanner (RVG)

Široká škála možností inštalácie

 • inštalácia na stenu
 • inštalácia na stĺp ukotvený do podlahy
 • inštalácia na zubné súpravy Planmeca
 • inštalácia na strop